Inona ilay x32010

Ity ny fanazavana tsotra momba ny fitendrena accord.

Ny ohatra ampiasaina dia ny.  C = x32010

Tendry Standard (EADgbe) – C: x32010

c-tendry-tsotra

Tendry Gasy (CGDgbe) – C: 002010

c-tendry-gasy