Ravitoto (Tselonina)

Hiran'i Tselonina rehetra: Tselonina
Capo: 2 (A ny kle orijinaly, 
raha tsy misy capo (G=A, C=D, D=E)

Tonony 1 (2x)
 G              C        G
Potika aminao mafy aho zany sombinaiko tena tiako
 D             G  D
Ravitoto mivelatra eo am-bilihako 
 G            C       G
Nampirafesinao aho zany tain’omby tain-gisa
 D           G C-G
Mbola potika aminao aho e 

Tonony 2 (2x)
 G                C        G
Tany ampitan-dranomasina aho nalahelo saika lasa adala 
  D               G  D
Nanjomonjomotra sy mototra lasa vinany o 
 G                 C        G      
Saika handeha hamono tena aho nefa tojotojo taovan-kena
 D         D       G  C-G  
Taovan-kena ratsy fositra malanilany 

Tonony 3 (2x)
 G             C      G
Ravitoto voatotototo ny vavoniko marokoroko 
  D          G C-G
Manao veloma an’ahy izy e 
  G            C          G
Namela fofom-boninkazo izy etsy am-bodimbodi-goavy etsy 
 D        D        G
Fofom-boninkazo lozitra mitsitokotoko 

Tetezana: G C G
     D D G C-G

Tonony 4
 G                 C          G
Ravitoto aloha ny androany fa ny ampitso izay vao tsaramaso 
 D              G 
Miaraka amin’ny vary be mitafotafo 
 G              C       G
Ravitoto sy voanio anie no recette tena Malagasy
 D        D         G
Trafon-kena mievitrevitra any anatiny any (2x)

Famaranana
 G              C        G
Potika aminao mafy aho zany sombinaiko tena tiako
 D             G  D
Ravitoto mivelatra eo am-bilihako