Raozy (Dama)

Hiran'i Dama rehetra: Dama
Capo: 2
B7: x21202 B:  x24442
C#: x46664
F#: 2x4322 F:  1x3211
G:  3x5433 G#: 4x6546

Fampidirana
E F# A F# B7 B7-E
E F# G F# F B7

Tonony 1
E         F#     
O raozy raozy e, raozy kely maty aho a
  A          B7     
Nahoana ho aho ianao, no tsy mety mody
 A        B7   E
Mankaty amin’ny tranonay

Tonony 2
E         F#     
O raozy raozy e, raozy kely any an-tsaha
 A       B7     
Avia vetivety aty aminay fa
   A        B7 E
Amboleko etsy an-tokota_ny
Tonony 3
   F#     F#   F#
Tsy tiany, tsy tiany e ny tokotaninay
  A       B7
Satria ny tokotaninay dia
 A  B7   E
Misy zezi-bazaha

Tonony 4
   F#     F#   F#
Tsy tiany, tsy tiany e ny an-tranonay
  A         B7
Satria rehefa tonga ao izy
    A     B7   E
Dia gadraina ao anaty vazy

   Fiverenana
   C#         F#
   Aminareo izay tady haka
   B          B
   Tsy mijery tsy mitsiky 
      B      G#
   Tsy miteny izy ho oa

   C#          F#
   Aminareo izay tady hitondra
   B     B
   Tandremo tandremo   
        B    E
   Sao dia maratra ho oa

    F#   F#    F#     
   O raozy O raozy e, raozy kely maty aho a
   G         F#      E 
   Nahoana ho aho ianao no dia masiaka
    F#   F#    F#     
   O raozy O raozy e, raozy kely an-tsaha
   G     F#     E 
   Manana tsilo ananki-telo
Tetezana
E  F#
Ô ...O
 A      B7     E  -B7-E
Raozy, zanaka tantsaha 
E        F#
Ô raozy raozy e, O raozy raozy e
 A      B7     E  -B7-E
Raozy, zanaka tantsaha
Tonony 5
  F#    F#     F#
Ny volony ny volony, dia volo mahafatifaty
 A       B7
Vokatra tsara tahaka ny bozaka
  A  B7    E
Maniry eny an-tsaha

Tonony 6
  F#    F#     F#
Ny masony ny masony, dia maso mahafatifaty
  A       B7
Mahita ny zava-miafina
 A  B7  E
Izay afenina azy
Tonony 7
  F#    F#     F#
Ny orony ny orony, dia orona mahafatifaty
   A        B7
Mahalala ny rivotra tsara
   A    B7  E
Izay tokony hiainana

Tonony 8 
  F#    F#     F#
Ny vavany ny vavany, dia vava mahafatifaty
   A       B7
Mahasahy miteny ny marina
     A  B7  E
Izay tsy azo  lazaina

Tonony 9
  F#    F#     F#
Ny sofiny ny sofiny, dia sofina mahafatifaty
 A     B7
Heno ny vaovao
 A   B7  E
Izay hafenina azy

   Fiverenana
   C#         F#
   Aminareo izay tady haka
   B          B
   Tsy mijery tsy mitsiky 
      B      G#
   Tsy miteny izy ho oa

   C#          F#
   Aminareo izay tady hitondra
   B     B
   Tandremo tandremo   
        B    E
   Sao dia maratra ho oa

    F#   F#    F#     
   O raozy O raozy e, raozy kely maty aho a
   G         F#      E 
   Nahoana ho aho ianao no dia masiaka
    F#   F#    F#     
   O raozy O raozy e, raozy kely an-tsaha
   G     F#     E 
   Manana tsilo ananki-telo
Tetezana
E  F#
Ô ...O
 A      B7     E  -B7-E
Raozy, zanaka tantsaha 
E        F#
Ô raozy raozy e, O raozy raozy e
 A      B7     E  -B7-E
Raozy, zanaka tantsaha

Tonony 9
   F#     F#      F#
Ny tratrany ny tratrany, dia tratra mahafatifaty
A          B7
Afaka manome ronono velona
      A    B7   E
Ho an’ireo zaza tsy ampy sakafo

Tonony 10
  F#    F#     F#
Ny kibony ny kibony, dia kibo mahafatifaty
A       B7
Afaka manome zaza
    A      B7  E
Ho an’ireo izay tsy mba manana
Tonony 11
  F#    F#     F#
Ny tanany ny tanany, dia tanana mahafatifaty
A       B7
Enjankenjana tsara 
   A    B7  E
Sady be bokon’hozatra

Tonony 12
  F#     F#      F#
Ny tongony ny tongony, dia tongotra mahafatifaty
 A     B7
Vakivaky ny andro vao maraina
 A      B7    E
Sy ny fotaka eny an-tsaha

   Fiverenana
   C#         F#
   Aminareo izay tady haka
   B          B
   Tsy mijery tsy mitsiky 
      B      G#
   Tsy miteny izy ho oa

   C#          F#
   Aminareo izay tady hitondra
   B     B
   Tandremo tandremo   
        B    E
   Sao dia maratra ho oa

    F#   F#    F#     
   O raozy O raozy e, raozy kely maty aho a
   G         F#      E 
   Nahoana ho aho ianao no dia masiaka
    F#   F#    F#     
   O raozy O raozy e, raozy kely an-tsaha
   G     F#     E 
   Manana tsilo ananki-telo
Tetezana/Famaranana
E  F#
Ô ...O
 A      B7     E  -B7-E
Raozy, zanaka tantsaha 
E        F#
Ô raozy raozy e, O raozy raozy e
 A      B7     E  -B7-E
Raozy, zanaka tantsaha