Tsy Rariny (Tselatra)

Hiran'i Tselatra rehetra: Tselatra

Fampidirana
D..G

Tonony 1
D       G
Tsy mba rariny kosa re! 
D          G
.Raha zavatra tsy natao e
D        G
.No hitondrana ny mangidy e
D       G
.O!mijaly tsy manan-tsafidy

Tonony 2 
D       G
Aiza re ny mazava ety? 
D           G
.No fitsaran'ny nofo kely fitia
D        G
.No manjaka hatrany hatrany e
D       G
.Maro ny ontsa ka tomany

   Fiverenana
       G        A
   Mba rahoviana e, mba rahoviana an
   D    A    Bm
   No hanjaka ny marina
   G       A  
   Ka tsisy intsony 
       D
   Ny ho solafaka
       G        A
   Mba rahoviana e, mba rahoviana an
   D    A    Bm
   No hanjaka ny tena fitia
   G        A  
   Ka ho foana daholo 
          D
   Ny mpihatsaravelatsihy
Tonony 3
 D     G
Mahonena tokoa indrisy 
D        G
.Fa misy sahy manitsinitsy 
D        G
.Manendrikendrika tsotra izao oa
D        G
.Ny zavatra tsy vita tsy natao 

Tonony 4
 D      G
Maro isika mpivahiny 
D           G
.Voafingana nianjera ka nariana
D       G
.Diso anjara dia mitantara 
D          G
.Very ny ho avin’ny dimby sy fara
   Fiverenana
       G        A
   Mba rahoviana e, mba rahoviana an
   D    A    Bm
   No hanjaka ny marina
   G       A  
   Ka tsisy intsony 
       D
   Ny ho solafaka
       G        A
   Mba rahoviana e, mba rahoviana an
   D    A    Bm
   No hanjaka ny tena fitia
   G        A  
   Ka ho foana daholo 
          D
   Ny mpihatsaravelatsihy
Tonony 5
D       G
Tsy mba rariny kosa re! 
D          G
.Raha izy foana no atao hijaly e
D          G
.Hitondra ny zioga mandrakizay
D           G
.Fa tsy mba hanana ny tena rahalahy

Tonony 6
D         G
Aiza re ny fahamarinan' ety? 
D            G
.No fitsaran'olombelona kely fitia
D      G
.No manjaka ety an-tany e
D        G
.Maro ny ontsa lasa lavitr'any
  Fiverenana
       G        A
   Mba rahoviana e, mba rahoviana an
   D    A    Bm
   No hifarana ny endrikendrika 
   G       A  
   Ka tsisy intsony 
           D
   Ny higadragadra foana
        G        A
   Mba rahoviana e, mba rahoviana an
   D    A    Bm
   No hanjaka ny tena fitia
   G        A  
   Ka tsy hisy intsony
          D
   Ny mpihatsaravelatsihy
       G        A
   Mba rahoviana e, mba rahoviana an
   D    A    Bm
   No hanjaka ny marina
   G       A  
   Ka tsisy intsony 
       D
   Ny ho solafaka
       G        A
   Mba rahoviana e, mba rahoviana an
   D    A    Bm
   No hanjaka ny tena fitia
   G        A  
   Ka tsy hisy intsony
          D
   Ny mpihatsaravelatsihy