Nosy Milalao (Dama)

Hiran'i Dama rehetra: Dama
Bm: x2x432 na x24432
D4: xx0233

Fampidirana
G  D (4x)
D.. D4 (4x)

Tonony 1
  D     G      D
Ny ranomasina sy ny lanitra
G     D  Bm A   G     D
 Samy manga, ma_dio sy mahafinaritra 
  D       G           D
Manofahofa tanana ireo voanio maintso mavana 
G       D  Bm A  G      D
 Ny rivotra madio, mihira fa andro fety anio 

   Fiverenana
   G      D G          D
   Avia mandrosoa, ry nosy miara-milalao 
   G          D Bm
   Gasikaraka kianja so_a 
      A  G     D
   Ry tanora mivonona ianao 

   G        D G        D
   Hiaraka hanangana tranobe iombonana 
   G          D  Bm
   Firaisan-kina no hajoro
        A   G    D
   Fa io no vato, vato fehizoro

Tonony 2
  D       G       D
Manofahofa tanana ny eto an-tanana 
G       D  Bm   A  G    D
 Faly sy ravoravo Fa tafaray 'reo nosy maro

   Fiverenana (2x)
   G      D G          D
   Avia mandrosoa, ry nosy miara-milalao 
   G          D Bm
   Ny trano lehibe toko_a 
      A   G    D
   Ry tanora vohay ny fonao 

   G        D G        D
   Hifandray tanana sy hifampitantana 
   G        D 
   Ny fiarahana madio 
   Bm A  G      D
   Midika fa andro fety anio

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.