Voasary (Dama)

Hiran'i Dama rehetra: Dama
Open E (EBEg#be)
Open D (DADf#ad) - Capo 2
Raha tsy mahazaka Open E ilay 
gitara ataovy Open D sy Capo 2
no ampiasana)
A: 555555
B: 777777 B': xx7777
D: (10)(10)(10)(10)(10)(10)
E: 000000 E': 00(12)(12)(12)(12)
F#:222222

Fampidirana
E' D A B'
A E (2x)
A-B'-A-E (2x)
Tonony 1
E'      D           A      
 Iny izy fa tazako eny an-tampom-kavoana   
  A    B'          
Mamikavika mafy ery ambany ery a
E           A      
 Mitofatofa amin’ ny zipo  
 A    E A-B'-A-E 
Zipo lavany

Tonony 2
E'      D                 
 Fafazan’ ny orana avy any atsimo izy   
A      B'                
 Tohan’ ny rivotra tsy avelany mandeha
E           A      
 Mavitribitrika anefa izy  
  A      E   A-B'-A-E
Mitaingina ny kapany

Tonony 3
E'        D             
 Na dia misy aza ny fiakarana mideza  
A         B'            
 Izay miandry azy atsy aloha atsy a
E               
 Mavitribitrika izy e  
A         E  A-B'-A-E
 Hamangy ilay malalany

   Fiverenana (2x)
      E        F#       
   Ny famindrany amin’ izay e
      B         E
   Manaraka ny fitempon’ ny fony a
   A-B'-A-E

Tonony 3
E'        D       
 Midobodoboka ny fony
    D      A
Midobodoboka aok’ izany 
  A     B'        
Rehefa tonga teo am-baravarana
E             
 Nandondona indroa izy e  
A         E A-B'-A-E 
 Nefa tsy nisy namaly

Tonony 4
E'         D       
 Saika handondona fanintelony izy
A       B'        
 Nivoha anefa ny varavarana
E                
 Ka nampandrosoiko izy e  
A       E A-B'-A-E
 Tato an-trano

   Fiverenana (2x)
     E       F#       
   Mangetaheta anefa izy e
   B          E
   Dia notolorako voasary
   A-B'-A-E

Tonony 5
E'          D       
 Somary gaga anefa izy
  D      A
Nijery ilay voasary 
  A    B'         E  
Voasary efa vita vaofy no nomeko azy
   E      A      
Nanontany ahy izy e  
  A    E  A-B'-A-E 
Nankaiza ny odiny

Tonony 6
E'         D       
 Be mpaniry mantsy io voasary io
A                  
 Zay tonga ato an-trano 
    B'
Dia mihinana ny odiny
E             A      
 Ny fonin’ ilay voasary anefa  
    A       E A-B'-A-E
Tsy nomeko an’ iza n’ iza

   Fiverenana
    E       F#       
   Natokako ho anao e
   B          E
   Ny fonin’ ilay voasary a
   A-B'-A-E
    E       F#       
   Natokako ho anao e
   B       E
   Ilay voasary mamy an
   A-B'-A-E

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.