Zakaranda (Lolo sy ny Tariny)

Hiran'i Lolo sy ny Tariny rehetra: Lolo sy ny Tariny


Naoty - fampidirana ihany
Asus: x0x9(10(10) A2: x07657 A': x07655 A": x0x9(10)9
D":  x57775

Naoty - Tonony/Fiverenana
Asus: x0223x    A2: x0242x (afaka tsorina x0220x)
Dsus: xx0233    D2: xx4230 (afaka tsorina xx0230) 
D':  x023xx na x423x
G':  xxx433

Fampidirana
D' D2 D G' D D2 D' Bm A
D D2 D G' D D2 D

A' A2 A" Asus A" A2 A" G A2 D"
D' D2 D G' D D2 D

Tonony 1
 D' D2 D G'  D    D2 D'  Bm   A  
Ha_fa__hafa ho'aho ny tontolon'izy iny a
 D D2 D G' D D2  D
Zaka_randa mipoapoaka
 A A2 A Asus A A2 A  G D
Fofon-tany  mando koa mba tiany
 D' D2 D G' D D2 D 
Rehefa volana Oktobra 

Tonony 2
D' D2 D G' D  D2 D' Bm  A
O_ra_na mi_tendry ny fanitso
 D' D2 D G'  D  D2   D  
'Zay no hira  tiany indrindra
 A  A2 A  Asus A  A2 A  G   D
'Lay masoandro  mody ha_monjy ampitso
 D' D2 D G' D D2 D
Si_ne_many takariva 

   Fiverenana
   C     Dm   C      Dm
   Izy tsy nanao cahier de souvenira
    G     A    Dm
   'Lay alefa mandehandeha 
    C     Dm C     Dm
   Tsy nanangona sarina mpihira
   G      A   Dm
   Hatao peta-drindrina
  
   Dm     A    G     Dm
   Nampatahotra azy ny bal amin'ny alina
   Dm    A    Dm
   Tabataba matimaty jiro
   Dm    A   G     Dm
   Nampanofy ratsy, nofinofy adala
   Dm         A
   Na maraina aza tsy adino 

Tonony 3
 D' D2 D G' D D2 D'  Bm A
Ro_jo vola_fotsy tefin-karana
 D' D2 D G'  D D2 D
Ta_zako eo an-tratra_ny
A  A2 A Asus A A2  A G D
Io no nano___me ahy hazavana
 D' D2 D  G' D D2 D
Na_no_ro ny a_na_ra_ny 

Tonony 4
 D' D2 D G' D D2 D' Bm   A
La_sa bitsi_bitsiko i_san'andro
 D'  D2 D  G' D D2 D
Rehef'i_zay mba mifanena
 A A2 A Asus A A2 A G  D
Lasa hira____hira_ko antoandro
 D' D2 D G' D D2   D
No_fi_ko ha_diva haraina 

   Fiverenana
   C      Dm  C      Dm
   Fa nitoetra teo ny fitiavako iny
    G      A  Dm
   Tsy mba nisy resa-be
   C     Dm  C    Dm
   Arahaba iray, tsikiny nidify
   G    A   Dm
   Samy lasana nandeha

   Dm    A    G     Dm
   Samy mba nanohy ny eritreriny any
    Dm      A   Dm
   Ny azy anie tsy fantatro
   Dm     A  G   Dm
   Fa ny ahy niova hira ihany
   Dm         A
   Asa izay raha tsapany 

Famaranana
 D' D2 D G'  D    D2 D'  Bm   A 
Ha_fa__hafa ho'aho ny tontolon'izy iny a
 D D2 D G' D D2  D
Zaka_randa mipoapoaka
 A A2 A Asus A A2 A G D
Fofon-tany  mando lasa tiko
 D' D2 D G' D D2 D 
Rehefa volana Oktobra 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.